ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, July 6, 2016

Ναύτης καὶ Ἀρίων(ἴδε Ἰωνᾶς α'·γ')

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.