ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, July 19, 2016

Ὁ τοῦ Ἡρῴδου υἱός.

Παράβαλε, Μακροβίου Σατουρνάλια,  β', δ', ια'


No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.