Wednesday, September 18, 2019

Ὥσπερ ὁ Κῦρος ἐν τῷ τοῦ Ἀστυάγου κόλπῳ.


Ἆρα οὐ δοκεῖ παιδάριον εἶναι τῷ πάππῳ περιβεβλημένον; Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ χαρτίνη ἔκδοσις τοῦ ἡμετέρου λεξικοῦ κειμένη ἐπὶ τῷ Μεγάλῳ Λεξικῷ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.


Ἔρρωσθε

Saturday, September 7, 2019

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ἐν εἰκόσιν

Χαίρετε, ὦ φιλέλληνες. Καὶ ἔγωγε χαίρω ἀγγέλλων νέαν ἔκδοσιν τούτου τοῦ λεξικοῦ. Νῦν γὰρ τὸ βίβλιον εἰκοὺς ἔχον χρησιμώτερον εἴη ἄν τοῖς σπουδάζουσιν ἑλληνίζειν. Δίδωμι μὲν εἰωθὼς τὸ βιβλίον δωρεὰν ἐνταῦθα ·
Ἔξεστι δ' ὑμῖν καὶ πρίασθαι ·

Ἔρρωσθε