Saturday, October 24, 2015

Τί πράττεις;

Palaestra conversation MAR Palermo NI2052
Τρεῖς νεανίσκοι συλλαλοῦσιν ἐν τῇ παλαίστρᾳ. Εἷς δ'ἔχει στλεγγίδα.
Νῦν ἐρωτῶμεν τοὺς φίλους ἡμῶν. Ἆρα εὐδαιμόνως ἔχετε, ὦ φίλοι; Τί πράττετε;

Ἀνάγνωσις τοῦ β’ διδάγματος


τί πράττεις;
πάντ’ ἀγαθὰ πράττω, ὦ φίλε.
ἄμεινον πράττω ἢ χθές.
τί πράττει ὁ πατήρ σου;
εὐδαιμόνως πράττει.
τί δ’ ἄλλο παρ᾿ ὑμῖν;
πῶς ἔχεις;
ἔχω κακῶς.
οὐδεμίαν ἔχω τῷ βίῳ χάριν.
κακῶς πράττω.
φαῦλόν ἐστι τὸ ἐμὸν πρᾶγμα.
τίς ἐσθ’ ὁ ἐν Λειψίᾳ βίος;
οὐκ ἄχαρις.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.