ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, October 18, 2015

α' Βενώρ
Μεταφράζω εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλώσσαν τοῦτο τὸν νεφελωτὸν μῦθον. Ἐὰν εὕρητε σφάλματα, γνωρίσατέ με, παρακαλῶ.

2 comments:

 1. Χαῖρε ὦ Βεδεῦρε. τί ἐστι α' (ἐν α' Βενώρ);

  Also, with ἐάν I think you want εὕρητε (i.e., subjunctive)?

  As we barbaric English say, great stuff!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαῖρε, ὦ φίλε Ῥάνδαλε. Εὐχαριστῶ δέ σοι διορθώσαντι τὴν ἁμαρτίαν μου. α' δὲ σημαίνει ἕν, τῆς πρώτης σελίδος οὔσης. Ἐν δὲ τῷ τεξκιτ κάμνω ὑπὲρ τῆς μεταφράσεως.

   http://www.textkit.com/greek-latin-forum/viewtopic.php?f=36&t=64126

   Ἔρρωσο

   Delete

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.