Saturday, October 17, 2015

Πᾶσαι αἱ τῶν Καταστερισμῶν ἠχωγραφαί

Atlas (Farnese Globe)
Ὁ Ἄτλας φέρει ἐπὶ τοῖς ὤμοις τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν.  

Πᾶσαι αἱ τῶν Καταστερισμῶν ἠχωγραφαὶ ἐνταῦθα εὑρίσκονται

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.