ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, May 19, 2019

Τὰ συγκρῐτικά. Σύγκρῐσις ἀνώμᾰλος. Τὰ παρώνῠμα.No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.