Thursday, July 3, 2014

Πῶς τις γράφει τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα

Ὁτὰν δὲ θέλω Ἑλληνιστί τι γράφειν, ἔρχομαι πρὸς τούτον τὸν τόπον.
Καὶ γὰρ ταῦτα τὰ γράμματα ἐκεῖ γέγραφα. Ὁ δὲ τρόπος ᾧ τις χρῆται ὡς γράφων τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα καλεῖται Beta Code. Γράφει μὲν ἄνρθωπος τὰ Ῥωμαϊκὰ γράμματα, φανεῖται δὲ τὰ Ἑλληνικά.
Ἐνίοτε δὲ καὶ τούτῳ τῷ τόπῳ χρῶμαι, ὅ μὲν οὐχ οὕτως εὖ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργον αὐτοῦ τῷ γράφοντι ὡς τὸ πρότερον, πλεῖονα δὲ γράμματα παρέχει, ὡς τὸ Ϛ, τὸ Ϝ, τὸ Ϟ, τὸ Ϡ, κ.τ.λ.Τισὶν γὰρ τούτων τῶν παλαιῶν γραμμάτων γράφομεν τοὺς ἀριθμούς.

Τέλος δὲ, ὅταν μὴ ἔχῃ τὸ διαδίκτυον,   διὰ τούτοῦ τοῦ προγράμματος ἐν τῷ λογιστηρίῳ μου ὄντος  ἐργάζομαι.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.