Thursday, July 5, 2018

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

$8

Ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ·

τούτῳ τῷ λεξικῷ χρώμενος, οὐ μόνον γράψεις τε καὶ λαλήσεις περὶ τὰ καθ’ ἡμέραν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ τῶν νῦν ἀνθρώπων. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν μετάφρασις ἐκείνου τοῦ εἰκόνων Ῥωμαϊκοῦ λεξικοῦ

Sigrides Albert
Imaginum Vocabularium Latinum
Secunda editio aucta.
Saraviponti 2009
ISBN 978-3-923587-55-4
http://www.voxlatina.uni-saarland.de/

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.