Monday, June 30, 2014

Ἀνάγνωσις τῶν ἀσκήσεων ἐν τῷ Greek Ollendorff  Ἐν δὲ ταύταις ταῖς ἠχωγραφαῖς ἀναγιγνώσκω τὰς ἀσκήσεις τὰς ἐν τῷ βιβλίῳ Greek Ollendorff.  Ἀγοράσατε δὲ τό τε βιβλίον αὐτὸ καὶ ἀλλὸ βιβλίον τὸ τὰς τῶν ἀσκήσεων λύσεις ἔχον.

$11
$5